فروشگاه اینترنتی شیرینی بامداد

طراحی فروشگاه اینترنتی شیرینی بامداد
پلتفرم وردپرس
وبسایت shirinibamdad.com

شیرینی بامداد؛ فروش انواع شیرینی و کیک های مناسبتی

همه چیز از کاشت چنارهایی که خیابان تازه آسفالت شده پهلوی (ولیعصر فعلی) را آراسته بود، آغاز شد. همان ایام بود که از ارمنی های خوش ذوق دکانی سه نبش را در بَر خیابان پهلوی بالاتر از خیابان شاه (جمهوری اسلامی فعلی) خرید تا در آنجا بساط شهد و شیرینی محیا کند. این اتفاق زمانی رخ داد که نه از تئاتر شهر خبری بود و نه از رونق و بروبیای چهارراه ولیعصر. هر چند که در آن ایام برخی از خیابان های تهران قدیم سنگ فرش شده بودند و مرکز رونق و رفت و آمد.
آنطور که در اسناد آمده ،آسفالت خیابان پهلوی در سال 1311 آغاز شده و تا پایان دهه 20 شمسی کاشت درختان چنار نیز در دو طرف این خیابان به پایان رسیده است. بر روی تابلوی کافه قنادی بامداد هم نوشته شده؛ تاسیس 1314.
یعنی می توان تصور کرد که در دوران بهسازی خیابان و کاشت چنارها، کافه قنادی هم به راه افتاده است. در آن زمان مانند برخی مغازه های ایتالیایی کافه و قنادی در یکجا راه اندازی می شد و هم دوره بامداد برخی دیگر از کافه قنادی های تهران هم راه اندازی شدند که خیلی از آنها به سرانجامی نرسیدند و در گذر زمان از عرصه رقابت خارج شدند. اما بامداد، استوار و محکم ماند و هر دوره ای به تناسب نیاز جامعه به ارائه خدمات پرداخت در زمانی بهترین بستی ایتالیایی تهران را کافه قنادی بامداد عرضه می کرد و در دوره ای دیگر بهترین سان شاین ها را در آنجا می شد خورد. کافه تریا پاتوق بچه های دانشگاه تهران و پلی تکنیک بود و بعد از آنکه تئاتر شهر در سال 1346 کلنگ زده شد، پای بچه های هنرمند هم به بامداد باز شد.